1  Rente middeling

Wat er bij rentemiddeling gebeurd is dat de boeterente in de maandlast wordt verrekend, hierdoor blijven de direct te maken kosten laag. U maandlast zou dan direct lager kunnen worden.

  • Nadeel niet direct naar de laagste maandlasten
  • Nadeel indien u de rentevastperiode had uitgezeten dan had u wellicht een lagere rente gehad.
  • Voordeel lage investering

Niet alle geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om de rente te middelen.

Of dit ook voor u mogelijk is kunnen wij aangeven in de hypotheek-check.

Reken voorbeeld:   

Hypotheek € 150.000,-      Rente 10 jaar vast: 4,8%       Resterende looptijd rentevastperiode is nog 3 jaar

Bank rekent met een vergelijkingsrente van de resterende looptijd van 3 jaar b.v. 1,8% - verschil is dan 3% en dat 3 jaar lang is 9% boete. Wat weer 0,9% over tien jaar is. Rente vastzetten voor 10 jaar is 2,4% + 0,9% (boete) is 3,3%, menig bank rekent nog een opslag van 0,2% waardoor de rente op 3,5% komt.